Blog Kolumbaria na cmentarzu – czym są i jakie są ich zalety?

Kolumbaria na cmentarzu – czym są i jakie są ich zalety?

Pochówek jest ważnym rytuałem religijnym i kulturowym, który towarzyszy ludzkości od wieków. Tradycyjne formy pochówku obejmują umieszczanie trumny ze zmarłym w ziemi, kremację i umieszczanie urn w grobowcach. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się kolumbaria, czyli budowle przeznaczone do przechowywania urn z prochami zmarłych.


Kolumbaria na cmentarzu – czym są i jakie są ich zalety?

Kolumbaria to specjalne pomieszczenia lub nisze1, w których przechowywane są urny z prochami zmarłych. Ze względu na wiele oferowanych zalet, jak oszczędność miejsca, niższe koszty utrzymania czy możliwość umieszczenia urny w pobliżu bliskich, stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem na cmentarzach. 

Historia kolumbariów

Początki kolumbariów sięgają czasów cesarza Augusta w I w. p.n.e. W starożytnym Rzymie kolumbaria funkcjonowały jako rodzaj grobowca, dla osób, które łączyły więzy rodzinne i relacje osobiste. Były to nie tylko miejsca pochówku bliskich krewnych, lecz również klientów czy wyzwoleńców związanych z danym rodem. Określenie „kolumbarium” wywodzi się z charakterystycznego wyglądu obiektu – łacińskie słowo „columba” oznaczało gołębicę, co stanowiło pierwotną inspirację dla Rzymian, wygląd i układ kolumbariów kojarzył im się z gołębnikami. Miejsca na urny znajdowały się w podziemnej części kolumbarium, ułożone w piętrowych rzędach i oznaczone marmurowymi tabliczkami z imionami zmarłych. Wzdłuż ścian rozmieszczano sarkofagi, rezerwowane dla osób ważnych i zamożnych. Wnętrze pomieszczeń zdobiły freski, płaskorzeźby i stiuki. Powstanie kolumbariów było koniecznością wobec szybkiego wzrostu liczby mieszkańców Rzymu oraz rosnących cen gruntów. Istniejące cmentarze były niewystarczające, dlatego konieczne stało się stworzenie alternatywnej, mniej absorbującej przestrzeni miejskiego pochówku. W Europie, na większą skalę, kolumbaria zaczęły się rozwijać w okresie nowożytnym, szczególnie w związku z powszechnością procesu kremacji. XIX-wieczne kolumbaria, takie jak te znajdujące się na rzymskich cmentarzach, we włoskiej miejscowości Blera czy na Cmentarzu Bernardyńskim na Zarzeczu w Wilnie, są dziś jednymi z najbardziej rozpoznawalnych obiektów tego rodzaju. . Wraz z rozwojem cmentarzy komunalnych, kolumbaria straciły na popularności. W ostatnich latach jednak ich popularność znów rośnie, co jest związane z coraz większym zagęszczeniem cmentarzy oraz zmianami w kulturze pogrzebowej.

 

Rodzaje kolumbariów

Kolumbaria mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak beton, najróżniejsze rodzaje kamienia naturalnego – marmur, granit, metal, drewno itd. Mogą być również usytuowane w różnych miejscach na cmentarzu, takich jak na ścianach, w pomieszczeniach lub w podziemiach.

 • Otwarte kolumbarium to ściana z niszami, w których umieszcza się urny z prochami. Innym wariantem jest wersja obrotowa. Tutaj urny są przymocowane do obracającej się platformy, na której znajdują się nisze.
 • Zamknięte znajdują się wewnątrz budynków i są dostępne tylko dla personelu cmentarza lub rodziny zmarłego;

Rodzaje nisz w kolumbariach

W kolumbariach można wyróżnić dwa rodzaje nisz:

 • Nisze jednoosobowe – przeznaczone są dla jednej urny.
 • Nisze wieloosobowe – przeznaczone są dla dwóch lub więcej urn.

Zalety kolumbariów

Kolumbaria oferują wiele zalet, takich jak:

 • Oszczędność miejsca – Kolumbatoria pozwalają na efektywne wykorzystanie przestrzeni cmentarza, zwłaszcza w miejscach o ograniczonym obszarze dostępnym na nowe groby.
 • Niższe koszty utrzymania -: Dla osób, które rozważają kremację jako formę pochówku, kolumbatorium może stanowić ekonomiczne rozwiązanie, zarówno pod względem przestrzeni, jak i finansów. koszty utrzymania kolumbariów są niższe niż koszty utrzymania tradycyjnych grobów.
 • Możliwość umieszczenia urny w pobliżu bliskich – kolumbaria często znajdują się w pobliżu tradycyjnych grobów, co pozwala na umieszczenie urny w pobliżu bliskich zmarłych.

Wady kolumbariów

Kolumbaria mają również pewne wady, takie jak:

 • Mniej intymne niż tradycyjne groby – kolumbaria są mniej intymne niż tradycyjne groby, ponieważ urny są przechowywane w pobliżu innych urn.
 • Mniejsza możliwość wyrażenia indywidualności – w kolumbariach mniejsza jest możliwość wyrażenia indywidualności niż w przypadku tradycyjnych grobów.

Okoliczności, w których kolumbaria mogą być dobrym rozwiązaniem

Kolumbaria mogą być dobrym rozwiązaniem w następujących okolicznościach:

 • Gdy cmentarz jest zagęszczony – kolumbaria pozwalają na zagospodarowanie przestrzeni na cmentarzu, która w przypadku tradycyjnych grobów byłaby niewykorzystana.
 • Gdy zmarły nie posiadał miejsca na cmentarzu – kolumbatoria są dostępne dla wszystkich, niezależnie od tego, czy zmarły posiadał miejsce na cmentarzu.
 • Gdy rodzina zmarłego nie chce lub nie może utrzymywać tradycyjnego grobu – kolumbaria są łatwiejsze w utrzymaniu niż tradycyjne groby. 

 

Okoliczności, w których kolumbaria mogą nie być dobrym rozwiązaniem

Kolumbaria mogą nie być dobrym rozwiązaniem w następujących okolicznościach:

 • Gdy rodzina zmarłego chce zachować tradycyjny pochówek – kolumbaria nie zapewniają takiego samego poziomu intymności i możliwości wyrażenia indywidualności jak tradycyjne groby.
 • Gdy rodzina zmarłego chce zachować możliwość odwiedzania grobu – kolumbatoria są często umieszczone w miejscach niedostępnych dla odwiedzających.

Wyzwania i akceptacja społeczna: 

Wprowadzenie kolumbatoriów na cmentarze nie jest pozbawione wyzwań. Istnieje potrzeba edukacji społeczeństwa na temat nowoczesnych metod pochówku i korzyści, jakie niesie ze sobą kolumbacja. Akceptacja społeczna oraz zrozumienie idei przyjaznych dla środowiska praktyk są kluczowe dla sukcesu implementacji tych nowoczesnych struktur na cmentarzach. 

 

Podsumowanie 

Kolumbaria na cmentarzu to innowacyjne rozwiązanie, które podkreśla transformację tradycyjnych praktyk pogrzebowych w związku z postępującym rozwojem społeczeństwa. Poprzez integrację nowoczesnego designu, ekologicznych praktyk i optymalnego wykorzystania przestrzeni, kolumbatoria stają się symbolem przyszłości cmentarzy. Wartości te łączą się z dbałością o środowisko i zmieniającymi się oczekiwaniami społecznymi, tworząc przestrzeń, która jednocześnie oddaje hołd przeszłości i zwraca uwagę na przyszłość.

 


 1. W architekturze, nisza to wgłębienie w ścianie, które może być używane do celów dekoracyjnych, religijnych lub praktycznych. Nisze dekoracyjne mogą być ozdobione freskami, rzeźbami lub innymi dziełami sztuki. Nisze religijne mogą być używane do umieszczania posągów świętych lub innych przedmiotów kultu. Nisze praktyczne mogą być używane do przechowywania przedmiotów, takich jak książki lub biżuteria.